Super Core og Fagfornyelsen, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Innføring i Super Core i Grid 3. Vi vil også vise hvordan man kan jobbe mot mål som omhandler lesing og skriving gjennom bruk av Super Core på barnetrinnet.

Hva er Super Core?

Vokabularet gir rask tilgang til de mest brukte ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe deg med å finne ordene du trenger.

Super Core finnes i 2 varianter, barn og ungdom/voksne med vokabular tilpasset deretter.

Ved å ha kjernevokabularet alltid tilgjengelig vil en raskt kunne få sagt det en vil. 
Kjernevokabular er ord vi bruker hele tiden i forskjellige situasjoner og utgjør ca 80% av ordene vi sier.

Hvordan får jeg tilgang på Super Core?

Har du allerede Grid, kan du enkelt laste det ned ved å legge til oppsett og søke opp Super Core.

Hva er Grunnleggende ferdigheter?

I overordnet del pkt 2.3 i læreplanverket (Fagfornyelse) defineres det 5 grunnleggende ferdigheter; lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er viktig for utvikling av identitet og sosiale relasjoner, for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv…. Lærere i alle fag skal støtte elevene i arbeidet med grunnleggende ferdigheter (udir.no)

Agenda:

Vi vil på dette webinaret gi dere en rask innføring i Super Core og si noe om hva det er, hvem det passer for og vise dere noen av de brilliante funksjonene som finnes i programmet. I tillegg vil vi vise hvordan man kan jobbe mot mål som omhandler lesing og skriving gjennom bruk av Super Core på barnetrinnet.

Datoer

Webinaret holdes hyppig i løpet av høsten. Følg påmeldingslinken for å velge tidspunktet som passer deg best:

31. august – kl 10 og kl 14
7. september – kl 10 og kl 14
15. september – kl 10 og kl 14
22. september – kl 10 og kl 14
29. september – kl 10 og kl 14
6. oktober – kl 10 og kl 14
13. oktober – kl 10 og kl 14

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til lene@cognita.no for å finne en annen dato