Mobilize Me

Strukturverktøy som visualiserer dagens plan med bildestøtte.
Mobilize Me
Brukermodus

Mobilize Me er et tids- og planlegginghjelpemiddel. Appen kan også gi god støtte for personer med ulike kognitive funksjonsnedsettelser og for alle som har behov for en strukturert og visualisert hverdag.

Mobilize Me kan brukes både på smarttelefon og nettbrett, og kan benyttes på tvers av enheter.

Mobilize Me skaper selvstendighet og forutsigbarhet for bruker.

Med Mobilize Me får brukeren dag og uke tydelig presentert i hovedaktiviteter. Hovedaktivitetene kan deles inn i underaktiviteter med bilder og notater for mer utfyllende informasjon og støtte. Applikasjonen har en stor bildebank, hvilket bidrar til optimal visuell støtte for brukeren. Aktiviteter kan gjenbrukes eller legges i maler, slik at planleggingen går raskt og effektivt.

Ved endt webinar vil man få et innblikk hvem Mobilize Me passer for og kunne enkelt redigere i applikasjonen.

Hvem passer kurset for?

Kurset er for deg som vil bli bedre kjent med Mobilize Me, eller allerede benytter det og har behov for litt innføring.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro@cognita.no for å finne en annen dato