Innføring i Voco Chat med tegn og videoer (Bergen)

Kurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentral Vestland

Om kurset

Voco Chat er for deg som nyttar teikn-til-tale og ynskjer å utvide dei kommunikative moglegheitene med symbol og eigne videoar. 

Kursinnhald

Voco Chat med teikn og video finn ein i online grids for deg som har ei maskin med Grid 3. Her vil du få ei innføring i Voco Chat med teikn og video. I tillegg vil du bli kjent med dei grunnleggjande funksjonane, og korleis du redigerer i programmet.

Målgruppe

Kurset er for fagpersonar og pårørande med direkte opplærings- og oppfølgingsansvar rundt hjelpemiddelet.

Praktisk informasjon

Ta med eigen PC eller nettbrett med oppdatert programvare Grid 3.

Påmelding