Informasjonskurs i Grid

Informasjonskurs i regi av NAV Hjelpemiddelsentral

Om kurset

Grid er et digitalt verktøyprogram for personer med behov for ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) Kurset vil gi en innføring i hvilke oppsett som finnes i Grid for Ipad og Grid 3, og muligheter for tilpasning for den individuelle bruker.

Her er litt informasjon om noen av oppsettene:

Super Core er et av oppsettene i Grid som er et symbolbasert kommunikasjonssystem, bygd opp rundt kjernevokabularet vårt og laget for å hjelpe ASK-brukere til å lykkes med sin symbolkommunikasjon.

Voco Chat er et oppsett med færre felter, utviklet for de som har behov for større felter. Voco Chat er utviklet for å kommunisere effektivt gjennom enkle stier som støtte språket.

Afasi oppsettene er utviklet gjennom et prosjekt vi hadde der vi fulgte mange som var rammet av afasi og er bygd opp gjennom erfaringer og forskningsresultater. Vi har her 4 forskjellige oppsett for den gruppen.

Målgruppe

Fagpersoner eller andre som jobber med vurdering av kommunikasjonsløsninger for brukere, eller har behov for grunnleggende kunnskap om Grid 3 og Grid for Ipad.

Påmelding