Grunnkurs i Grid for iPad og Grid 3

Kurs om GRID 3 og Grid for iPad i regi av NAV Hjelpemiddelsentral

Om kurset

Heldagskurs i to deler

Kl. 09- 11.30

Første del er for dere som skal redigere i appen Grid for ipad og har fått talemaskin iGrid 10 eller Grid Talk Pad 8.

Kl. 12 -15

Andre del er for dere som skal fjernredigere og redigere på en av Windows-enhetene Cognita har på rammeavtale.

Har du en Windows-enhet trenger du kun delta på andre del.

Alle talemaksiner fra Cognita kan fjernredigeres via Grid 3.

Fjernredigering av Grid for ipad gjøres via egen PC og Grid 3, det er derfor viktig at de som som har enhet med Grid for ipad også deltar i andre del av kurset og redigering av Grid 3.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Ta med

Brukers eget hjelpemiddel og/eller egen PC med programvare Grid 3

Praktisk informasjon

Lunsj kan kjøpes i kantinen, eller ta med medbrakt.

Påmelding