Grid for iPad redigering, viderekommende

Dette kurset er rettet mot de som har erfaring med redigering i Grid for iPad, og/eller som har sett modul 1, som ligger på denne siden.

Dette kurset er rettet mot de som har erfaring med redigering i Grid for iPad, og/eller som har sett modul 1, som ligger på denne siden.

Kurset vil bli gjennomført på Teams med mulighet for 2-veis kommunikasjon så du kan få svar på dine spørsmål. Send oss gjerne dine spørsmål i forkant, til info@cognita.no

Innhold:

Grid for iPad er en omfattende ASK-løsning som gir rask tilgang på symbol- og tekst kommunikasjon. Appen inneholder innhold som kan tilpasses alder og lese- og skrivenivå.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Påmelding

Påmelding senest 1 uke før webinaret. Teams link blir sendt ut i god tid forkant av kurset.

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til info@cognita.no for å finne en annen dato