Grid for iPad redigering

Vi viser grunnleggende redigering i Grid for iPad og hvordan man tilpasser og lager egne kommunikasjonsoppsett.

Innhold:

Grid for iPad har en rekke funksjoner som gir mulighet for kommunikasjon ved hjelp av både tekst og symboler. I tillegg er det flere apper og annet innhold som muliggjør kommunikasjon og interaksjon.

Kurset vil gi en innføring i grunnleggende redigering og hvordan man tilpasser og lager egne kommunikasjonsoppsett.

Målet med gjennomgangen er å gi en enkel innføring slik at det føles komfortabelt å gjøre enkle justeringer av eksisterende Grid oppsett, og legge til hente ned nye Grid oppsett.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til Finn@cognita.no for å finne en annen dato