Grid 3 Workshop

Målgruppe

Pårørende, opplæringspersonell og assistenter rundt brukere av kommunikasjonsprogrammene Symwriter og In Print (Kommuniser På Trykk) eller Grid 3 .

Mål

Videreutvikle løsninger i Grid 3, In Print og Symwriter.

Innhold

Erfaringsutveksling med andre brukere av Grid 3, In Print (På trykk) og Symwriter. Mye av tiden vil bli brukt til å utvikle egne løsninger for aktuelle brukere. Teknisk bistand kan også gis ved behov.

Kurset arrangeres i samarbeid med Habiliterinstjenesten i Vestfold

Kurset er GRATIS.

Ta med matpakke, vi serverer kaffe og te.