Grid 3 Workshop

Workshop i Grid 3.
Kurset skal gi hjelp, idéer og inspirasjon til videre arbeid med kommunikasjonsløsningene.
Forutsetter grunnkunnskaper i løsning man ønsker å jobbe med.
Vi får assistanse fra Cognita med praktisk bruk og idéer.
Kurset legger opp til egenaktivitet, så eget datautstyr må medbringes.

Kurset er for ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Fremmøte senest kl. 9:15. Kurset begynner presist.

Kurset er gratis. Mat kan kjøpes i kantinen

Påmelding