Grid 3 redigering – modul 2

Kurset vil gi en innføring i grunnleggende redigering og hvordan man tilpasser og lager egne kommunikasjonsoppsett. Egnet for de som har fullført modul 1.

Innhold:

Grid 3 er et digitalt verktøyprogram for personer med behov for ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) 
Kurset vil gi en innføring i grunnleggende redigering og hvordan man tilpasser og lager egne kommunikasjonsoppsett.

Kurset er oppdelt i to moduler:

Modul 1 – Enkel redigering som tar for seg funksjoner i menylinjen.

Modul 2 – Tar for seg kommando knapper og «skjulte» innstillingsfunksjoner (Eks. Legge til fra annet oppsett, endre uttale, linke til web adresser osv.)

Etter gjennomgang av begge moduler vil du se hvor enkelt det er å endre og tilpasse oppsettene i Grid 3.

Se her for oversikten over modul 1 kurs

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Du får mulighet til å stille anonyme spørsmål på slutten av webinaret

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro.solveig@cognita.no for å finne en annen dato