Grid 3 apper og sosiale medier

Vi vil gå gjennom de forskjellige appene for sosiale medier som finnes i Grid 3.

Agenda

Vi viser deg muligheter og hvordan appene kan benyttes.

Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, m.m.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Etter endt webinar vil man sitte igjen med en god oversikt over hva som finnes av “apper” til Grid 3 og hvordan bruker og konfigurerer disse..

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til rudi@cognita.no for å finne en annen dato