Fagdag om epilepsi

Cognita har den glede av å invitere deg til kurs i epilepsi. Dette kurset arrangeres i tett samarbeid med HABU, habiliteringstjenesten for barn og unge i Aust-Agder.

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene. Det krever god kjennskap til diagnosen og behovene for å legge tilrette for utfordringene. Vi tar for oss alt fra medisinsk bakgrunn, hjernefunksjoner og kognitiv svikt, samt ulike tiltak og hjelpemidler som kan være til nytte for denne gruppen.

Program for dagen:

08.30 – 08.45: Velkommen og praktisk informasjon ved Gro Solveig Kateraas, Cognita
08.45 – 09.30: Hva er epilepsi (medisinsk beskrivelse), overlege Thorsten Gerstner
09.30 – 09.45: Pause
09.45 – 10.30: Overlege Thorsten Gerstner fortsetter med sitt foredrag om epilepsi
10.30 – 10.45: Pause
10.45 – 11.45: Hjernefunksjoner og kognitiv svikt v/ nevropsykolog Guro Skjelbred-Lahn
11.45 – 12.30: Lunsj og visning av hjelpemidler
12.30 – 13.30: Tiltak i skolen,  spesialpedagog Jofrid  Woie og  nevropsykolog Guro S-L
13.30 – 13.50: Fallalarm ved Nils Olav Tveite, Cognita
13.50 – 14.10: Epilepsiforeningen 
14.10 – 15.00: Visning og gjennomgang av aktuelle hjelpemidler v/ Cognita

Foredragsholdere:
Thorsten Gerstner
er barnenevrolog, overlege ved Sørlandet sykehus. Han holder nå på med en doktorgradstipendiat og har publisert en rekke forskningsrapporter om epilepsi og epilepsibehandling.

Psykolog Guro Skjelbred-Lahn og spesialpedagod Jofrid Woie, jobber tett sammen med Thorsten Gerstner og har mye erfaring innenfor dagens tema.

Epilepsiforeningen

Cognita ved Nils Olav Tveite og Gro Solveig Kateraas

Fagdag om Epilepsi er godkjent som spesialistspesifikt kurs for fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og psykologer.

Norsk Fysioterapeutforbund: fagdagen kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent fagdagen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse eller barns helse.

Norsk Sykepleierforbund har godkjent fagdagen med 6 timer for klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie.

Norsk Psykologforening har godkjent fagdagen som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kurset er gratis og det blir servert kaffe / te  og lunsj.
Vi trenger informasjon hvis noen har noen allergier det må tas hensyn til.

Påmelding innen 1.mars
For eventuelle spørsmål kontakt Gro Solveig på mail: gro.solveig@cognita.no eller på mobil: 47714266