ASK BOOST med ASKbanken – Bergen

Du får inspirasjon, ideer og konkrete tips, samt praktiske øvelser i bruk av ulike kommunikasjonshjelpemidler.

Kurset er todelt. Før lunsj gir vi deg en praktisk, grunnleggende forståelse for ASK. Deretter gir vi deg ideer og inspirasjon gjennom videoeksempler, samt praktiske øvelser i bruk av tematavler, løse symboler og struktur og oversikt. Selv om du har en talemaskin, vil du ha utbytte av denne økta.

Etter lunsj har vi fokus på talemaskiner, hvordan komme i gang og hvordan komme videre. Du får ideer og inspirasjon gjennom videoeksempler, samt praktiske øvelser i bruk av talemaskin.
Det blir også anledning til å stille spørsmål.

For mer info, se ASKBanken sine hjemmesider

Utstilling og testing

Tobii Dynavox, Abilia og Cognita har stand på kurset. I pausene blir det mulighet for å få ytterligere informasjon om de ulike kommunikasjonshjelpemidlene. De vil også være tilgjengelige på slutten av dagen.

Påmelding

Påmelding skjer via ASKBanken.no