Afasi og kommunikasjonshjelpemidler

Vi snakker om hvorfor personer med en oppstått skade, som for eksempel afasi, skal ha andre løsninger enn en med en medfødt skade og viser deg våre løsninger.

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.
Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

Agenda

I webinaret snakker vi litt om hvorfor personer med en oppstått skade skal ha andre løsninger enn en med en medfødt skade. Vi viser deg også våre 4 kommunikasjonsoppsett for personer for personer som er rammet av afasi i Grid 3 som vi nylig har utviklet. Vi går også kort gjennom hvor enkelt man tilpasser disse oppsettene for den enkelte.

Hvem er kurset egnet for?

For deg som vil lære mer om hvilke kommunikasjonshjelpemidler som finnes for de med oppstått skade, og hvordan tilrettelegge for dem.

Påmelding

Passer ikke datoen? Eller ønsker du at vi holder kurset for deg? Ta kontakt med gro.solveig@cognita.no