Ellen og Grid

Ellen har downs syndrom, samt flere alvorlige tilleggsdiagnoser. Noe er hun født med, noe er ervervet. Ellen bruker elektrisk rullestol, og motorikken i hendene er redusert. Hennes ekspressive språk er svært begrenset.

Ellen og Grid

Tøff start

Da Ellen gikk i barnehagen, lærte vi tegn-til-tale. Dette var spennende, nyttig og funksjonelt. Men fordi håndmotorikken var dårlig, ble tegnene hennes ofte upresise og personlige.

Les rapporten «Effekten av kommunikasjonshjelpemidler»

På nyåret 2005 konkluderte veilederen i Habiliteringstjenesten at Ellen hadde vært overmoden for et slikt hjelpemiddel! Hennes progresjon var formidabel!

Å utarbeide og vedlikeholde Grid krever mye tid

Alternativ og supplerende kommunikasjon har ikke status som språk, og slik opplæring er ikke rettighetsfestet, dessverre. Å arbeide med databaserte kommunikasjonshjelpemidler gir derfor en spesielt stor utfordring for pedagogene. De må sloss for nødvendig tid, både til å lære seg programvaren, men også til å prøve og feile ved å utarbeide tilpassete kommunikasjonssider og modeller.