Tilbake til kommunikasjon

Språk og tale

Det er forskjell på språk og tale. Språk handler om hvor ordene blir hentet fra i hjernen, mens tale er muskulært i forhold til uttale. Alternativ og supplerende kommunikasjon kan være til hjelp i begge situasjoner.