Tilbake til kognisjon

Tid

Verktøy for å forstå tid og tidsbegrep samt gi oversikt og ro i hverdagen.