Tilbake til hjelpemidler

Betjening og montering

Gjør hjelpemiddelet tilgjengelig og gi brukeren kontroll.

For personer med fysiske utfordringer finnes det mange løsninger for å få utnyttet et hjelpemiddel til sitt fulle.