Symbolprat A-D

Symbolprat-serien inneholder en fire-stegs reise som tar deg fra enkle setninger og ord til mer avansert meldingsgenerering ved hjelp av symboler.

Symbolprat A

Hva er Symbolprat A?

Symbol Prat A er temabasert kommunikasjon hvor alt språk er systematisert inn på ulike temasider. Hver temaside følger leseretningen og er organisert fra venstre mot høyre. Dette skal oppfordre brukeren til å bygge en hel setning ved hjelp av to raske valg. Til venstre på hver temaside finner man to til tre setningsstartere. Disse inneholder inntil 12 ord som er relatert til det aktuelle tema i senter av skjermen. Hver temaside inneholder enkelt/tidlig utviklet språk, som baseres på ord vi bruker ofte. Ordene er relatert til det aktuelle tema.

Noen temasider har også “linker” til relaterte tema. Et eksempel på dette er temasiden for klær. Her finner man setningsstartere “Jeg vil ha på meg” og “Jeg liker”. Det er også 11 klesplagg å velge blant, samt en link til temasiden for Farger. Det er brukt fargekoder i oppsettet for å hjelpe brukeren med å identifisere og se forskjell på setningsstartere, temaord, linker og funksjonstaster (Les opp, Slett ord og Tøm).

Symbol Prat A er rettet mot ASK-brukere uten leseferdighet som trenger symboler for å representere ord. Symbolene støtter deres forståelse og bruk av språket.

Utformingen av hver temaside støtter brukeren i å bygge en setning,ved å identifisere to symboler. På temasiden for Klær kan man f. eks. velge symbolet for “kle på” og “Genser”. Brukeren ender da opp med setningen “Jeg vil ha på meg genser”. Man vil med dette ha mulighet til å uttrykke seg med et mer avansert språk som samtidig modelleres for bruker gjennom talemaskinen. I oppsettet er det også lagt inn en egen side som heter Rask Prat. Denne siden inneholder enkle ord og setninger som raskt kan velges for å få frem et viktig budskap. F.eks “Jeg har noe jeg vil si” og “Kan vi stoppe nå”. Et tastatur følger med oppsettet slik at brukere kan utforske bokstaver og tall. Tastaturet inneholder symboliserte prediksjonsfelt som kan støtte noen brukere med å knekke lese/skrive koden.

Hvem er Symbolprat A laget for?

Symbolprat A kan være egnet for personer med en rekke medfødte eller ervervede tale- og språkvansker. Eksempler på dette kan være Cerebral parese, lærevansker, verbal dyspraksi, motoriske talevansker, autismespekterforstyrrelse, Down syndrom, Retts syndrom, hjerneslag og hjerneskade.

Symbolprat B

Hva er Symbolprat B?

Språket i Symbol Prat B er hovedsaklig systematisert etter temasider som Drikke, Klær og Følelser. Hver temaside følger leseretningen og er organisert med kolonner fra venstre mot høyre. Temasidene inneholder setningsstartere, hjelpeord som ”en” ”et” ”noen”, temabaserte ord og relevante linker til andre sider. Ved hjelp av ordlister kan brukeren bla seg gjennom flere sider med temaord ved å trykke på ”Flere”. Setningsstartere og funksjonstaster forblir de samme slik at brukeren hele tiden har støtte til å bygge fulle setninger. Symbol Prat B er også satt opp med sider som er organisert etter ordtype Pronomen, Handlinger og Posisjon. Bruker får med dette mulighet til å bygge setninger mer uavhengig, men har fortsatt mulighet til å bruke de faste setningsstarterne på hver temaside. Det er brukt fargekoder i oppsettet for å hjelpe brukeren med å identifisere og se forskjell på setningsstartere, temaord, linker og funksjonstaster (Les opp, Slett ord og Tøm).

Symbol Prat B er rettet mot ASK-brukere med lite leseferdighet som trenger symboler for å representere ord. Symbolene støtter deres forståelse og bruk av språket. Brukeren kan allerede ha lært seg hvordan to symboler kombineres for å bygge en setning. I Symbol Prat B kan brukeren jobbe videre med å kombinere flere symboler for å bygge lengre og mer presise setninger. På siden for Følelser kan man for eksempel kombinere to symboler ”Jeg er” ”glad”, eller kombinere flere symboler for å bygge setninger som ”Jeg tenker” ”du er” ”veldig” ”sint”. Dette støtter brukeren i å utvikle sitt ekspressive språk fra å bruke ett til to nøkkelord, til å bruke flere symboler for å konstruere lengre setninger. Personer rundt brukeren får med dette også mulighet til å modellere setninger som strekker seg utover brukerens nåværende vokabular og bidra til språkutvikling. I oppsettet er det lagt inn en egen side som heter Rask Prat. Denne siden inneholder enkle ord og setninger som raskt kan velges for å få frem et viktig budskap. F.eks ”Ja”, “Jeg har noe jeg vil si” og “Kan vi stoppe nå”. Et tastatur følger også med oppsettet slik at brukere kan utforske bokstaver og tall. Tastaturet inneholder symboliserte prediksjonsfelt som kan støtte noen brukere i å knekke lese/skrive koden.

Hvem er Symbolprat B egnet for?

Symbol Prat B kan være egnet for personer med en rekke medfødte eller ervervede tale- og språkvansker. Eksempler på dette kan være Cerebral parese, lærevansker, verbal dyspraksi, motoriske talevansker, autismespekterforstyrrelse, Down syndrom, Retts syndrom, hjerneslag og hjerneskade.

Symbolprat C

Hva symbolprat C?

Symbol Prat C er rettet mot ASK-brukere med lite leseferdighet som trenger symboler for å representere ord. Symbolene støtter deres forståelse og bruk av språket. Brukeren bør være i stand til å forstå at setninger kan bygges ved å kombinere to eller flere symboler. Brukeren bør også ha noe forståelse for ulike ordtyper som menneskeord (pronomen) og handlingsord (verb). Startsiden til Symbol Prat C er organisert med kolonner fra venstre til høyre som følger leseretningen. Kolonnene er gruppert inn i pronomen (bl.a ’jeg’ ’du’ ’det’), verb (bl.a ’vil’ ’liker’ ’er’) og støtteord (bl.a ’en’ ’den’ ’til’).

Til høyre for disse kolonnene har brukeren linker til ulike temasider som Klær, Drikke og Følelser. Når et tema velges får brukeren opp temabaserte ord på høyresiden, men kolonnene til venstre med pronomen, verb og støtteord blir stående. Innholdet i disse kolonene endres dynamisk og tilpasser språket etter valgt tema. Man vil f. eks se at verbene på startsiden er ”ville” ”like” ”være” og ”reise”. Når man velger temasiden for Klær endres verbene til ”vil ha” ”liker” ”har på” og ”kle på”. Dette gir brukeren tilgang til verb som er mer relevante for det aktuelle tema. Ordlister gjør det mulig for brukeren å bla i flere sider med temaord uten at pronomen, verb og støtteord endres. Bruker har også tilgang til flere pronomen, verb og støtteord ved å trykke på ”Mer” som befinner seg under hver kolonne.

De fleste felt i Symbol Prat C inneholder kun ett ord, noe som gjør det mulig å bygge mer presise setninger. Verbmorfologien i Grid3 bøyer verbene automatisk til en sannsynlig bøyningsform basert på brukeren forrige valg. Når brukeren f.eks velger ”jeg”, endres verbet ”være” til ”er”. Det er brukt fargekoder i oppsettet for å hjelpe brukeren med å identifisere og se forskjell på verb, pronomen, temaord, linker og funksjonstaster (Les opp, Slett ord og Tøm).

Symbol Prat C inneholder også sider for rask kommunikasjon hvor man gjør enkeltvalg for å få frem viktige meldinger/setninger som brukes ofte. Dette finner man på sidene Om meg, Om deg og Rask prat. Et tastatur er også integrert i oppsettet slik at bruker kan bygge ord mer uavhengig. Tastaturet inneholder symboliserte prediksjonsfelt som kan støtte noen brukere med å knekke lese/skrive koden.

Hvem er symbolprat C egnet for?

Symbol Prat C kan være egnet for personer med en rekke medfødte eller ervervede tale- og språkvansker. Eksempler på dette kan være Cerebral parese, lærevansker, verbal dyspraksi, motoriske talevansker, autismespekterforstyrrelse, Down syndrom, Retts syndrom, hjerneslag og hjerneskade

Symbolprat D

Hva er symbolprat D?

Symbol Prat D er utviklet for ASK-brukere som mangler noe lese- / skriveferdigheter og som trenger symbolstøtte for å uttrykke seg. Oppsettet passer for brukere som er I stand til å kombinere flere symboler for å bygge setninger. Brukeren bør ha noe forståelse for ulike ordtyper som menneskeord (pronomen) og handlingsord (verb). Startsiden til Symbol Prat D er organisert med kolonner fra venstre mot høyre som følger leseretningen. Kolonnene er gruppert inn i pronomen (bl.a ’jeg’ ’du’ ’det’), verb (bl.a ’vil’ ’liker’ ’er’) og støtteord (bl.a ’en’ ’den’ ’til’). Disse kolonnene inneholder et høyfrekvent kjernevokabular som gir brukeren rask tilgang til kjerneord som brukes mye i kommunikasjonen. Flere pronomen, verb og støtteord kan velges via ”Mer” på bunnen av hver kolonne. Til høyre for disse kolonnene har brukeren linker til temasider som Klær, Drikke og Følelser. Disse fører brukeren videre til en siden med temabaserte ord.

En viktig funksjon i Symbol Prat D, er de fem prediksjonsfeltene som foreslår neste ord basert på brukerens valg av symbol. Prediksjonsfeltene fines på alle sider i oppsettet og er plasser rett under skriveområdet. På denne måten kan brukeren følge med på hva han har skrevet og samtidig følge med på hvilke ord som relateres til den aktuelle setningen. Prediksjonen i Grid 3 lærer også av brukerens språk slik at ord som brukes mye vil vises oftere i prediksjonsfeltene.

De fleste felt i Symbol Prat D inneholder kun ett ord, noe som gjør det mulig å bygge mer presise setninger. Verbmorfologien i Grid3 bøyer verbene automatisk til en sannsynlig bøyningsform basert på brukeren forrige valg. Når brukeren f.eks velger ”jeg”, endres verber ”være” til ”er”. Det er brukt fargekoder i oppsettet for å hjelpe brukeren med å identifisere og se forskjell på pronomen, verb, temaord, linker og funksjonstaster (Les opp, Slett ord og Tøm).

Symbol Prat D inneholder også sider for rask kommunikasjon hvor man gjør enkeltvalg for å få frem viktige meldinger/setninger som brukes ofte. Dette finner man på sidene Om meg, Om deg og Rask prat. Et tastatur er også integrert i oppsettet slik at bruker kan bygge ord mer uavhengig. Tastaturet inneholder symboliserte prediksjonsfelt, som kan støtte noen brukere med å knekke lese/skrive koden.

Hvem er symbolprat D egnet for?

Symbol Prat D kan være egnet for personer med en rekke medfødte eller ervervede tale- og språkvansker. Eksempler på dette kan være Cerebral parese, lærevansker, verbal dyspraksi, motoriske talevansker, autismespekterforstyrrelse, Down syndrom, Retts syndrom, hjerneslag og hjerneskade.