Grid 3 IR filer

 

 

 

Dersom du har en av enhetene nedenfor, kan IR filen lastes inn for å legge til enheten. Du slipper da å lære opp alle knappene på nytt.

Se her for hvordan legge en IR fil til i din Grid Pad / Grid 3 enhet.

Du kan også søke i Smartbox sitt register her

Cognita kan ikke garantere samtlig funksjonalitet, men er ment som et godt hjelpemiddel ved bruk av infrarøde signaler.

Høyreklikk nedlasting symbolet for gjeldende fil
Velg “Lagre linken som…” eller “Lagre kobling som”
Til slutt velger du hvilken mappe du vil ha den på lokalt