Tilbake til ofte stilte spørsmål

Grid for iPad – Tilgang bilder

Når man skal redigere oppsett i Grid for iPad, er det noen ganger man ønsker tilgang til bilder som er lagret lokalt på selve maskinen.

Tilgang til slike bilder styres ved hjelp av iPad enhetens Innstillinger meny.

Velg Innstillinger, deretter Grid

Velg Bilder

Innstilling for Bilder er satt til Ingen på en ny Grid for iPad enhet

Velg Alle bilder for å gi Grid tilgang til dine lokalt arkiverte bilder

Lykke til!  😊