Ny og bedre bruk av telefonen med Grid 3

Ny og bedre bruk av telefonen med Grid 3

Ved oppdatering av Grid 3 fra versjon 47 til 48 endres telefonsystemet – til det bedre!

Man har ikke lenger behov for Remote phone call App eller windows programmet Callcenter. Det er en ny side i innstillinger som viser mobilens status, og det er enklere å sette opp blåtann tilkoblinger.

Hva vil det si?

Ringe ut og motta anrop

• Du kan bruke kommunikasjonsoppsettene dine for å snakke i telefonen og stemmen din vil bli hørt i den andre enden.

• Hør den andre personen gjennom høyttalerne på din enhet – tilsvarende blåtann i bilen

Send og motta tekstmeldinger

• Våre SMS-oppsett er klare for å skrive og motta meldinger

• Bruk standard eller symboliserte meldinger

Hvilke telefoner støtter dette?

Android telefoner som kjører versjon 6 eller iPhone 6 eller nyere modeller kan brukes med systemet.

Merk at det kan være noen begrensninger i funksjon avhengig av telefonmodell.

Hvordan kommer vi i gang?

Du må oppdatere Grid 3 for å få tilgang på denne funksjonen. Hvordan du oppdaterer, finner du her.

Noen brukere vil oppleve å måtte koble til telefonen på nytt / gjøre små endringer på telefonen i innstilllinger.
Se her for informasjon om dette: https://cognita.no/faq/grid-3-telefonsystem/