Voco chat og Fagfornyelsen, muntlig kompetanse (digital stemme) som grunnleggende ferdighet

Innføring i Voco Chat i Grid 3. I tillegg vil vi vise hvordan man kan jobbe mot mål som omhandler muntlig ferdighet gjennom bruk av Voco Chat på barnetrinnet.

Hva er Voco Chat?

Voco Chat er utviklet for å kommunisere effektivt gjennom enkle stier som støtter språket. Oppsettet er bygd opp med et nøye utvalgt ordforråd som gir rask tilgang for ASK brukeren til å få sagt det man trenger.

Voco Chat finnes i 2 varianter, barn og ungdom/voksne med vokabular tilpasset deretter.

Hvordan får jeg tilgang på Voco Chat?

Har du allerede Grid, kan du enkelt laste det ned ved å legge til oppsett og søke opp Voco Chat.

Hva er Grunnleggende ferdigheter?

I overordnet del pkt 2.3 i læreplanverket (Fagfornyelse) defineres det 5 grunnleggende ferdigheter; lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er viktig for utvikling av identitet og sosiale relasjoner, for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv…. Lærere i alle fag skal støtte elevene i arbeidet med grunnleggende ferdigheter (udir.no)

Agenda:

Vi vil på dette webinaret gi dere en rask innføring i Voco chat og si noe om hva det er, hvem det passer for og vise dere noen av de brilliante funksjonene som finnes i programmet. I tillegg vil vi vise hvordan man kan jobbe mot mål som omhandler muntlig ferdighet gjennom bruk av Voco Chat på barnetrinnet.

Datoer

Webinaret holdes hyppig i løpet av høsten. Følg påmeldingslinken for å velge tidspunktet som passer deg best:

29. august – kl 10 og kl 14
5. september – kl 10 og kl 14
12. september – kl 10 og kl 14
19. september – kl 10 og kl 14
26. september – kl 10 og kl 14
3. oktober – kl 10 og kl 14
10. oktober – kl 10 og kl 14

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til lene@cognita.no for å finne en annen dato.