Tilbake til ofte stilte spørsmål

Komprimere egne innspilte videoer for Grid 3

Man bør begrense antall egne innspilte videoer som benyttes i Grid 3, dette da videofiler tar mye lagringsplass og kan føre til at programmet Grid 3 oppfattes tregere. Før man starter å spille inn video via Grid Pad bør følgende utføres.

Åpne Camera App i Windows på deres Grid Pad og deretter trykk på tannhjulet øverst til venstre.

Angi laveste video kvalitet, kvaliteten på filmene vil uansett være tilfredsstillende. I dette tilfellet 360P, benytt gjerne lavere om tilgjengelig.

Komprimere ytterligere

Dersom det er et større antall egne filmer som skal benyttes i Grid 3 bør filmene komprimeres ytterligere. Det finnes flere alternativer man kan benytte til formålet. Anbefaler å ta kontakt med IT kyndig person eller Cognita for veiledning i forhold til dette.