Tilbake til ofte stilte spørsmål

Grid for iPad – Ta bort meny knappen

Man kan ta bort meny knappen fra Grid for iPad ved hjelp av iPad Innstillinger
(Innstillinger, Grid, Vis knapp for Rediger og Innstillinger i menylinjen)

Hvis en ønsker å fjerne disse prikkene fra Grid for iPad

Steng Grid for iPad, gå til Innstillinger, Grid

Slå av «Vis knapp for Rediger og Innstillinger i menylinjen»

Så er meny knappen (tre prikkene) borte fra Grid for iPad

Lykke til 😊