LiMo

Målstyringsverktøy for støtte til egenmestring og selvstendighet

App for å planlegge og delta i gjennomføring av mål og delmål.

  • Bidrar til mestring og selvstendighet
  • Viktig kanal for å knytte tettere bånd mellom bruker og støttepersoner
  • Kan brukes i sammenheng med kalenderverktøyet PlaNet
  • Prøv LiMo gratis i 30 dager

Varenummer:
11610
LiMo står for Life og Motivation og er et pedagogisk verktøy for voksne med kognitiv svikt som bidrar til egenmestring og selvstendighet. LiMo kan kobles mot kalenderverktøyet PlaNet, eller brukes uavhengig av andre verktøy.

 

Målstyring og egenmestring

Formålet med LiMo er å motivere brukeren til å jobbe med utviklingsmål og mestre flere ting selv. I tillegg kan verktøyet gi brukeren eierskap og forståelse av utviklingsplanene som deres støttepersoner lager for dem.

Med LiMo kan brukeren jobbe med sin utviklingsplan uten at støttepersonene er der – og trene mot sine mål når motivasjonen og ønsket er der. Ved hjelp av pårørende og støttepersoner kan brukeren sette mål for seg selv og kontinuerlig feirer sine suksesser. For eksempel kan det være “handle på butikken” eller “ta bussen inn i byen “.

Det er mulig å dele hvert hovedmål i flere mindre delmål, dermed bryte en stor utfordring til mindre biter.

 

Ratingsystem

Det er et eget ratingsystem i appen, hvor brukeren kan gi seg selv stjerner når han/ hun jobber seg gjennom målene sine. Det er også mulig å legge ved bilder og tekst som dokumentasjon på fremgang eller hinder som brukeren ønsker å fremheve. Dette kan minne om et oppslag i sosiale nettverk hvor brukeren kan få oppfylt sitt naturlige behov for anerkjennelse.

Introduksjon til LiMo

CO1_orig

Gratis prøvelisens!

Prøv LiMo gratis i 30 dager. Fyll ut skjemaet her