Mine Første Ord i Grid 3

Mine første ord er en spennende og engasjerende ressurs for barn. Det er et nyttig og motiverende verktøy i Grid for å lære de minste barna å kommunisere.

Mine første ord er gratis for alle Grid 3 brukere.

Skrevet av Daisy Clay, tale- og språkterapeut hos Smartbox

Dine første ord

Mine første ord er et morsomt og interaktivt læringsverktøy som følger med våre Grid-programvarepakker. Mine Første Ord gir en spennende, engasjerende og lærerik ressurs for barn i begynnelsen av sin kommunikasjonsreise. Amigo, en animert robot, er tilgjengelig for å hjelpe brukere å lære og snakke sine første ord.

Kommunikasjon gjennom lek

Mine første ord leder veien for bruk av symboler i kommunikasjon, oppmuntrer til lek og utforsking med språk. Roboten Amigo er en vennlig animert karakter som er tilgjengelig for å hjelpe brukere å lære og snakke sine første ord. Roboten Amigo fremmer kommunikasjon gjennom lek, noe som er helt vesentlig med tanke på å introdusere en kommunikasjonsløsning for de minste. Barna lærer gjennom lek og her får de muligheten til å utforske språket gjennom en robot.

Andrea McGuinness

Ressursen er utviklet i samarbeid med tale- og språkterapeut, Andrea McGuinness, og bygger på mange års erfaring. Oppsettet inneholder viktige språktilegnelsesmetoder, for eksempel modellering, som på helt nye måter som kan brukes hjemme og på skolen.

Vi mener at ikke-verbale barn må gis enhver anledning til å lære og snakke de samme første ordene som et verbalt barn ville gjort. Ordene og frasene som ble brukt i Mine første ord ble valgt fra pragmatisk brukerundersøkelse som identifiserte de mest ofte først uttalte ordene som ble brukt av barn.

Denne troen, i kombinasjon med å jobbe med mennesker helt i starten av sin kommunikasjonsreise, har lært oss at aktiviteter må være engasjerende og motiverende for å hjelpe progresjon mot kommunikasjon.

Fem aktivitetsområder

De fem områdene i Grid oppsettet gir et progressivt spekter av aktiviteter som introduserer veldig enkle språkkonsepter, for eksempel ‘hallo’ og ‘farvel’, gjennom å bygge to ordsetninger eller utforske ord som høres like ut, men har forskjellige betydninger.

Mine Første Ord

Disse ordene er basert på kjernevokabularet. De er enkle å lære bort siden de kan brukes i mange ulike situasjoner som repeteres gjennom dagen.

Flere Ord

Inneholder videreføring av aktivitetene i Første Ord. Antall ord per side utvides samtidig som kjernevokabularet står i fokus sammen med innslag av vanlige handlinger og substantiv.

Beskrive

Et sett med aktiviteter som fokuserer på beskrivelser, egenskaper, preposisjoner og følelser. Eksempler på ordforrådet her er: ´rask, ´treig´, ´stor´, ´liten, ´høyt´og ´stille´.

To Ord

Her oppfordres det til å legge to ord sammen og bevege seg mot neste steg i språkopplæringen. Frasene bygges fra venstre til høyre på hver side. For eksempel; ´Hei´som en hilsen kan legges sammen med ´mamma´ for å henvende seg til et individ.

Gøy

Aktiviteter for elever som kan være godt i gang med ASK. Disse oppsettene inneholder valg av fraser og setninger. Se på Amigo mens han utfører det som blir kommunisert!

En ny måte å tilnærme seg læring

Mine Første Ord er et verktøy utviklet for å introdusere de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for ASK. Hver aktivitet er feilfri, med ordforråd som er spesielt valgt for å gjenspeile de første ordene som vanligvis er lært av verbale barn. Ordforrådet inkluderer også ord som vil styrke barn når de begynner å bruke et ASK-system, for eksempel ‘mer’ og ‘stopp’.

Under hver aktivitet vil barn som bruker Mine første ord få hjelp av Amigo, den vennlige roboten. Hvert ord vises, med et støttesymbol. Barnet er da i stand til å ta et valg og ber ordene om å bli snakket høyt. Når ordet er talt, springer Amigo ut i handling – og utfører ord, setning eller instruksjon.

 

Hvem kan bruke Mine første ord

Mine første ord er en ressurs som er nyttig for alle barn som viser tegn til at de er klare til å gå videre fra tidlige årsaks- og virkningsaktiviteter, så vel som de som er i veldig tidlige stadier av kommunikasjon og språkutvikling.

Enten fokuset er på å lære symboler, oppleve tekst for første gang eller konstruere enkle setninger, hjelper Mine første ord barn med å nå sine kommunikasjonsmål.

Betjening

Mine første ord er kompatibel med alle betjeningsalternativer, berøring, brytere, øyestyring og touch. Hver aktivitet har et hvilefelt i hjørnet, som gjør det mulig for en tilrettelegger å ta pause i tilgangen, gi dem tid til å snakke gjennom alternativene og barnet tid til å gjøre seg kjent med ordene før han tar et valg på skjermen.

Hva er modellering?

Modellering er sentralt i hvordan vi lærer å snakke og kommunisere. Hvis vi ikke så andre mennesker snakke og si ord, ville vi ganske enkelt ikke vite hvordan vi skulle gjøre det selv.

”Barn vokser opp omgitt av mennesker som snakker, sier ord og gir ledetråder om hva disse ordene betyr. For å modellere ordet “bil” til et barn kan vi for eksempel holde opp en lekebil, eller peke på en ekte bil, og si ordet “bil”. Vi kan også modellere hvordan dette ordet kan brukes med andre ord, ved å si “det er en rød bil”, eller “at bilen er rask”. Så når barn begynner å si ord selv, bekrefter svarene våre betydningen av det de har sagt. For eksempel, hvis barnet sier “mer” når vi blåser bobler, vil vi svare ved å blåse flere bobler.

Vanligvis modellerer vi talespråk til barn i minst 12-18 måneder før vi forventer at de skal si noen ord tilbake. Når det gjelder å lære å snakke med ASK, er modelleringsspråk like viktig! Måten vi lærer alle språk på er å høre ord og se selv hva disse ordene betyr. Unge ASK-brukere begynner ofte med å lære symboler ved siden av skrevne ord, så vi må modellere disse symbolene og ordene på en meningsfull måte. Mine første ord hjelper til med å støtte modellering av språk, og gir muligheter for barn å høre ord og se symbolene sine, sammen med animasjoner for å illustrere deres mening. “