IBG_samlingspunkt

Utbytte av IBG

IBG er et livstyringsverktøy laget for personer med kognitiv svikt, deres støttepersoner og pårørende. Verktøyet forenkler administrasjon og flyt av kommunikasjon, men hva gjør det for brukeren?

Selvstendighet

Med et økt press på driftsbudsjettene krever det nye måter å jobbe på. Med de riktige verktøyene blir det større rom for bedre ressursutnyttelse.

Beboere med funksjonsnedsettelse er ofte mere it-kyndige enn vi tror, spesielt om it-verktøyene blir pedagogisk tilrettelagt. Når brukeren selv kan benytte seg av et IT-systemet som IBG, økes selvstendigheten og livskvaliteten.

Ofte er hverdagens viktige informasjon spredt på mange plattformer og i forskjellige formater. Informasjonen kan derfor være vanskelige å få tilgang til og vanskelig å forstå, og brukerne blir ofte avhengig av støttepersoner for å finne denne informasjonen. Det kan være forstyrrende for støttepersonen og det fratar brukeren deres naturlige ønske om autonomi og selvstendighet. IBG bidrar til å samle informasjonen og videreformidle den på en pedagogisk måte på en dynamisk plattform som er tilgjengelig for alle.

Forutsigbarhet

Hverdagen kan fortone seg travel og kaotisk. Roen kommer først når vi vet hva vi skal forholde oss til og strukturen i dagen er satt.

Da vet vi hva som er forventet av oss, hvor vi skal være og hvem vi skal være sammen med. IBG gjør hverdagen forutsigbar siden den samler hverdagens relevante informasjon i et brukervennlig og tydelig format, som er lett tilgjengelig, enkelt å forstå og lett å bruke.

Tilhørighet

Tilhørighet oppstår når man er del av et eller flere felleskap som er knyttet til IBG.

IBG styrker felleskapet i boliger, pleiehjem, attføringsbedrifter og aktivitetsentra. Ved de store skjermene samles brukerne og støttepsersonene. Sammen ser de på bilder fra turer, snakker om mat, aktiviteter og været. I IBG Grupper kan beboerne og støttepersonene ha en dialog som igjen styrker følelsen av å være knyttet til et felleskap.

Eksterne aktører kan også knyttes til IBG for å invitere til deltagelse på aktiviteter som skjer i regi av kommunen, frivillighetsenter eller andre arenaer.

Struktur og oversikt

Alle har behov for struktur og oversikt i livet sitt. IBG gir en strukturert oversikt over hvilke muligheter og tilbud brukeren har.

I tillegg til den kollektive informasjonen som deles på skjermene og i appen til brukeren, kan brukerne snart få tilgang til en funksjon som heter Planner. Dette er et kalenderverktøy som gir detaljert oversikt over dagens aktiviteter, og som også kan gi beskrivelser av aktivitetene for å bidra til selvstendig gjennomføring.

Vil du vite mer?

IBG