Skjermbilde 2020-04-07 kl. 10.41.56

IBG VideoSamtale

IBG VideoSamtale er en sikker videotjeneste i IBG appen som gjør det mulig for beboer og personale å ringe hverandre via VideoSamtale i et sikkert og lukket miljø. Det betyr enkel adgang til en brukervennlig og stabil videokommunikasjon med mulighet for å fortrolig diskutere og dele personlige temaer.

Hva vil det si for beboeren?

  • Trygghet i hverdagen
  • Personlig videokontakt med personale
  • Mulighet for å ta opp personsensitive temaer i et sikkert og lukket miljø
  • Stabilt kommunikasjonsredskap i et brukervennlig system

Fordeler for personale

  • Personlig videokontakt med beboerne
  • Mulighet for å drøfte personlige temaer i et sikkert og lukket miljø
  • Enkel og tilgjengelig administrasjon av oppsett og tilkobling

Oversikt over kontakter

Beboeren får et brukervennlig verktøy for å ringe personalet med VideoSamtale. Kontaktlisten administreres av personalet i IBG Manager og består av personer som beboeren allerede kjenner, for å underbygge et trygt virtuelt rom. Kontaktlisten er tydelig (hvem er offline/ online) samt anropshistorikk.

Raskt tilgang til favorittene

I toppen av skjermen er beboernes favorittkontakter i en enkel rullemeny. Her kan beboeren enkelt og raskt ringe sine nøkkelpersoner.

Ring til hverandre i et et trygt og sikkert miljø

VideoSamtale er et lukket miljø i IBG, hvor beboer og personale trygt kan diskutere personfølsomme temaer. Dere eier selv deres data, og dette kan ikke gis videre til en tredje part. Her kan dere raskt lage en personlig kontakt med nærvær som kan føles på avstand.

Det henger sammen

Personalet administrerer brukerrettighetene i VideoSamtalen i IBG manager hvor dere har oversikt over hvilke avdelinger, personale og beboere som kan ringe hverandre. IBG VideoSamtale kan brukes direkte fra den kjente moduloversikten i IBG appen hvor navn og profilbilder er synkronisert med deres øvrige IBG-univers.