IBG

IBG Skjermer

Skjermene er en viktig del av IBG-systemet. De fungerer som oppslagstavle, informasjonskanal og samlingspunkt. Størrelsen på skjermen velger dere utifra plass, antall brukere og andre behov dere har. Alle skjermene skal brukes i vertikal stilling.

Vil du vite mer?

IBG