IBG_manager

IBG og personvernloven

Fra mai 2018 ble alle selskaper som leverer IT-baserte løsninger pålagt å følge retningslinjene som er nedskrevet i Lov om behandling av personvern, også kjent som GDPR. Her får du en oversikt over tiltakene som er gjort i IBG for å imøtekomme disse lovene og reglene.

Hva er personvernloven/ GDPR?

Personvernloven handler om retten til et privatliv og å bestemme over egne personopplysninger. Data som blir lagret elektronisk må kunne spores og slettes ved behov. Derfor skal alle selskaper som yter en service eller leverer et produkt som har mulighet for å lagre informasjon vise til hvor og hvordan informasjonen blir lagret, og hvilke prosedyrer de har for å slette den om det skulle være nødvendig.

Personvernloven og IBG

IBG er et system som er basert på å dele informasjon, så den blir lett tilgjengelig for beboere, støttepersoner og pårørende. All informasjon skal involvere beboeren, nettopp på bakgrunn av personvernloven. Ved behov for direkte informasjonsdeling skal beboeren godkjenne at dette skjer og samtykke at informasjonen blir delt mellom partene.

IBG kunne ikke eksistert uten korrekt oppretholdelse av personvernloven

IBG er vidt utbredt i Danmark og på god vei til å bli distribuert i Norges kommuner. Teamet som utvikler IBG alltid er oppdatert på lovgivningen og systemene blir utviklet i henhold til disse retningslinjene.

Cognitas personverkerklæring

Vil du lese mer om hvordan vi håndterer personvernlovgivningen kan du lese det her.

Ofte stilte spørsmål

Her vil du få svar på de vanligste spørsmålene vi får. Finner du ikke det du leter etter kan du enten ringe oss, sende en mail eller bruke chat-funksjonen her på vår hjemmeside.

Samtlige data lagres på en database på leverandørens datasenter som befinner seg i EU. Det mellomlagres kun informasjon på enheten for visning på skjerm (caching) – ingen permanente data lagres utover browserens cache. 

Åpne på egen side

Vi oppretter superbrukere i manager. Disse kan videre opprette brukere i systemet. Pålogging skjer med epost som brukernavn og et passord.

Åpne på egen side

Det er 100% opp til administratorer å velge hvilken informasjon som skal legges inn og hvorvidt brukerdata er “ekte” eller anonyme. Dette er tema på kursene vi kjører i forkant av oppstart da det må tas noen valg med hensyn til hvordan dere ønsker å bruke systemet. Jo mer åpent for brukerne jo større er mulighetene for å dele data dem i mellom. 
Systemet er en løsning for å bygge fellesskap og støtte aktiv deltakelse. Disse momentene understøttes best ved å dele en del informasjon og krever en bevissthet fra administratorene.

Åpne på egen side

Dette er beskrevet i databehandleravtalen begge parter signerer ved oppstart. Data er sikret på flere nivåer.

Åpne på egen side

Appen heter IBG Basic og kan lastes ned i Google Play eller App Store. Du må være registrert som bruker i systemet for å kunne logge deg på. En administrator som har tilgang til IBG Manager gir deg brukernavn og passord. Dette kan være en ekte eller en oppdiktet epostadresse og passord

Åpne på egen side

Det er administratorer i manager som inviterer pårørende inn.Den pårørende må så bekrefte sin identitet og bekrefte samtykke før kobling til bruker opprettes.

Åpne på egen side

Selv om IBG er et hjelpemiddel for individet er det også satt i et system. NAV støtter kun personlige hjelpemidler. Derfor er det ikke et hjelpemiddel det går an å søke via NAV Hjelpemiddelsentral.

Åpne på egen side

Ja både brukere og pårørende kan laste ned hver sin app for å få informasjon dersom det er ønskelig.
Denne blir da knyttet til “skjermen” hvor aktuell bruker hører til.

Åpne på egen side