IBG Moduler

Det er en rekke moduler i IBG, som kan velges utifra behov. Vi bistår med evaluering av deres situasjon for å vurdere hvilke funksjoner dere har behov for og hvordan de skal brukes.

Moduler i IBG

Overblikk

Forsiden i IBG gir den store oversikten for beboere, personale og gjester. Siden presenterer husets aktiviteter på en oversiktlig, inspirerende og aktiverende måte. Forsiden kan vise dagens tjenesteplan, dagens meny, dagens aktiviteter, dagens møter, nyheter, bildegalleri, værmelding og reiseplan. På den interaktive storskjermen kan man også inkludere booking og brukerprofiler via menyen i bunnen av skjermen.

Innholdet på skjermen tilpasses deres behov.

Vaktplan

Vaktplanen gir et tydelig og raskt overblikk over hvem som er på vakt og hvem som kommer senere.

Beboerne venner seg til å hente informasjon fra den lett tilgjengelige og oversiktlige vaktplanen og blir dermed mer selvhjulpne. Dette frigjør tid for personalet som også har full oversikt over hvem som er på vakt når.

Det kan velges mellom flere visningstyper med forskjellige detaljeringsgrad – alt tilpasset etter behov.

Møter

Her kan beboere og personale se planlagte møter og agenda for møtet. Punkter på agendaen kan visualiseres med bilder og piktogrammer. Beboerne og personale kan skrive forslag til møtet fra IBG skjermen.

Under møter kan møtemodulen brukes som samlingspunkt ved den store skjermen. Erfaring viser at dette setter beboerens forslag i sentrum og at det stimulerer til deltagelse.

Connect

For personer med kognitiv svikt kan det være vanskelig å huske, ha oversikt over og fortelle om deres opplevelser. IBG Connect er en app for pårørende som gir adgang til kommunikasjon mellom beboer, pårørende og personalet. Det er en trygg og lukket sosial plattform som styrker de pårørendes relasjoner til beboeren.

Grupper

IBG Grupper gir brukerne tilgang til å delta i felleskapet på en ny måte og mulighet til å kobles sammen på tvers av avdelinger og tradisjonelle fellesskap. Med IBG Grupper kan brukerne lage oppslag, kommentere, like og viktigst av alt – skape kontakt i lukkede grupper.

Nyheter

Nyhetsmodulen er til for å formidle viktig informasjon til beboerne og personalet – bursdager, stenging av vannet eller besøk i huset. På felleskjermen vises nyhetene og herfra kan man trykke seg inn på en enkelt nyhet.

VideoSamtale

IBG VideoSamtale er en sikker videotjeneste i IBG appen. I IBG Video kan man ha videosamtaler direkte i appen som er et sikkert og lukket miljø. Det betyr at dere får enkel og brukervennlig tilgang til videokommunikasjon med mulighet for å diskutere personlige tema.

Manager

I det daglige jobber personalet i IBGs administrasjonsdel IBG Manager, hvor alt innhold i IBG legges inn – aktiviteter, nyheter, matplaner etc.

IBG Manager er enkel og brukervennlig. Det er enkelt å legge inn måltider, aktiviteter og ressurser. Erfaring viser at det tar ca. en uke å bli fortrolig med IBG Manager.

Vær

Værmodulen viser det lokale været. Dagens værmelding er alltid tilgjengelig og man kan også hente ut værmeldingen for de kommende dagene.

Planner

IBG Planner er beboerens personlige dagsplan. Med IBG Planner kan beboerne og personalet lage personlige oppgaver og avtaler. Beboeren får et overblikk over felles aktiviteter og måltider samt individuelle oppgaver og avtaler.

Matplan

Matplanen viser dagens og kommende dagers måltider med bilder og tekst. Det kan knyttes opptil fire bilder til hvert måltid som tilsammen viser menyen. Det ligger mange matbilder klare i systemet og det er enkelt å legge til egne bilder. Beboerne kan påmeldes måltidene via IBG Manageren eller selv melde seg på direkte via skjermen.

Aktiviteter

Her annonseres aktiviteter, utflukter og feriereiser for beboerne. Her har hver beboer oversikt over hva de skal delta på, samtidig som de får se relevant informasjon som f.eks pris, sted og tidspunkt. Beboere og personale kan melde seg på og av aktiviteter direkte på IBG skjermen eller via appen.

Det er mulig å lage egne klubber hvor det kan knyttes faste aktiviteter og personalet kan knytte bilder, videoer og symboler som styrker forståelsen av og interessen for aktiviteten. Det er også mulig å planlegge aktiviteter og ferier langt frem i tid. Ved opprettelse av en aktivitet kan det velges hvilket tidsrom aktiviteten skal vises i så informasjonen styres på en pedagogiske måte.

Bookinger

I bookinger kan beboere og personale booke ressurser som for eksempel kjøretøy, vasketider, lokaler eller fellesutstyr direkte på skjermen. Ressursene kan deles på tvers av avdelinger og kan derfor være til rådighet for alle beboere.

Galleri

I galleriet ser beboerne bilder og filmer fra aktiviteter, turer og reiser. Galleriet er delt opp i album så det er lett å få oversikt. Fra skjermen kan beboere og personalet tagge seg selv. De bildene beboerne tagger legges automatisk til deres personlige profil.

På den store skjermen kan beboerne sammen se bilder fra den siste turen og det er en fin ressurs for samhold. Galleriet er også et fint sted å legge inn innhold når dere begynner med IBG.

Beboerprofiler

Beboerprofilen inneholder en beskrivelse av beboeren og gir mulighet for å inkludere en del informasjon. Profilen styrker beboerens identitet og opplevelse av å høre hjemme. Modulen er også beboernes enkle adgang til å foreta påmeldinger og bookinger. Alle beboernes aktiviteter og informasjon registreres på profilen.

Personalprofiler

Personalprofilen inneholder en beskrivelse av medarbeideren med mulighet for å knytte til kontaktinfo som telefonnummer og e-post.

Profilene gir beboeren og gjester en raskt oversikt over personalet og en bedre forståelse av hvilke personer som er ansatt.

Dokumenter

I dokumentmappen ligger alle viktige dokumenter som vises i et stort og lettleselig format.

Utgangspunktet for IBG var den klassiske oppslagstavlen hvor dokumenter henger hulter i bulter i forskjellige størrelser og kvaliteter. Tanken med IBG var å samle alle stedets dokumenter så de kan nås på ett sted på en enkel og lettleselig måte.

Mitt arkiv

Mitt arkiv ligger i beboerens app, og her får beboeren tilgang til egne og felles dokumenter.

Kontakt oss

IBG