tavle_ibg

IBG Implementering

IBG består av tre deler – behovsavklaring, implementering og løpende bruk av systemet. Vi hjelper dere gjennom alle stadiene. Vårt hovedfokus er å implementere et systemt som er tilpasset deres behov og hverdag.

Prosessen

Du har blitt introdusert til IBG og vurderer å ta det i bruk. Hva er neste steg, og hvordan sørger vi for at dere er rustet for å ta systemet i bruk?

Behovsanalyse

I denne fasen skal vi bli godt kjent med dere. Hva vil dere oppnå? Hvilke behov har dere? Hvordan er dere organisert? Vi stiller mange spørsmål, og disse vil danne grunnlaget for hvordan skjermene blir konfigurert og hvilket kursopplegg som passer best for dere. Her beslutter vi sammen hvilke og hvor mange skjermer som er aktuelt for dere.

Implementering

Implementeringsfasen er tre-delt:

  1. Løsningsbeskrivelsen blir presentert på bakgrunn av analyse av deres behov. Det er viktig at vi alle blir enige om en vei videre, og at dere er komfortable med løsningen.
  2. Kurs(ene) blir gjennomført når skjermene er bestilt og konfigureringen er avklart. Vi tilbyr dagskurs for inntil 10 personer (superbrukere) som skal administrere IBG internt hos dere. En superbruker skal være ansvarlig for videreformidling av kunnskap om systemet internt. Det kreves ingen teknisk bakgrunn annet enn interesse for systemet og engasjement for løsningen.
  3. Lanseringen skjer når dere har lagt inn relevant informasjon som skal vises på skjermene og appene. Vi bistår med montering av skjermene.

Oppfølging og support

Når dere er i gang stiller vi oss til rådighet ved spørsmål og behov for mer opplæring. Telefon og mail-support er gratis, og vi kan skryte av bransjens beste support-avdeling!

Erfaringer fra Danmark

Horsens kommune utdanner sine medarbeidere til å velge riktig digitale verktøyer til sine beboere. Her ser vi bruk av Mobilize Me, IBG og Google Home.

Priser

Prisen på systemet avhenger av deres behov. Vi lager et tilbud når vi har fått avklart overordnede behov.

Skjermer

Vi tilbyr tre skjermstørrelser: 32″, 43″ og 55″. Hvilke størrelser og antall dere ønsker avhenger av hvordan dere er organisert og hvordan deres lokaler ser ut.

Priser fra 26 500,- 

Kurs

Ett kurs er for inntil 10 superbrukere og varer en hel dag. Antall kurs avhenger av hvor mange dere er, og hvordan dere ønsker å legge opp undervisningsopplegget. Våre implementeringskonsulenter kommer til dere for å gi dere den beste opplæringen i systemet så dere er rustet for å bruke systemet.

Priser fra 25 500,- 

 

Abonnement

Et løpende abonnement blir opprettet basert på hvor mange brukere/ beboere som skal ha tilgang til systemet. Personell og pårørende får gratis tilgang.

Den maksimale månedsprisen er 205,- pr bruker pr måned (basert på tilgang for inntil 15 brukere). Månedsprisen blir redusert når antall brukere går over 50, 100, 250 eller 500 brukere.

Vil du se nærmere på IBG?

Vi kommer gjerne til deg for å vise systemet og utdype rundt mulighetene dere får ved å ta i bruk IBG. Ring eller send oss en mail for å avtale tid og sted.

Ønsker du et tilbud? Send oss en mail hvor du forteller litt om deres behov, så svarer vi innen en dag.

Kontakt oss

IBG