IBG i bruk

IBG er et fleksibelt system som kan skreddersys til deres behov.

 

Skjermen

Skjermene fungerer som samlingspunkt i fellesområdene. Beboerne kan selv hente ut informasjon, delta, bli underholdt og engasjere seg. Dette betyr at flere beboere blir selvhjulpne og at personalet kan ivestere tiden i å løfte kvaliteten andre steder. Personalet bestemmer hvilke data som skal være tilgjengelig i fellesområdene på skjermene. Beboerne får hver sin pin-kode (enten tall eller farge), som gjør at de kan bruke skjermene for påmelding til aktiviteter, måltider eller annet engasjement via skjermen.

Skjermene kjøpes enkeltvis og finnes i størrelsene 32″, 43″ og 55″.

Appen

IBG systemet er tilgjengelig på skjermene og på en egen app, for de som ønsker og er i stand til å bruke en smarttelefon. Appen er koblet sammen med profilen til brukeren. Personalet kan også velge å gi brukeren tilgang til personlig data som ikke tilhører felleskapet. På denne måten blir appen et personlig verktøy for brukeren.

IBG appen kan brukes som et personlig støtte- og kommunikasjonsverktøy og er inkludert i abonnementet av IBG.

Grupper

IBG grupper er den sosiale plattformen som åpner for felleskap i trygge former. I IBG grupper kan beboerne og personalet være sammen om aktiviteter og interesser på tvers av tilbud. I gruppene kan medlemmene lage oppslag, kommentere og like. Det beste ved IBG grupper er at det er trygt, sikkert og skreddersydd for personer med spesielle behov.

Connect

Med IBG connect kan de pårørende også kobles på IBG. Her får de overblikk over beboerens hverdag og kan kommunisere med beboeren. I IBG connect kan beboeren og de pårørende kommunisere direkte og personlig og de kan dele historikk og minner.

Beboerne skal gi samtykke til at informasjonen kan deles med de pårørende.

Manager

IBG Manager er personalets administrasjonsverktøy. Plattformen gir medarbeiderne et stort utvalg muligheter for planlegging og kommunikasjon til beboerne og krever ingen digital kompetanse. Vi gir grundig opplæring i bruk av manager.

Personalet kan også bruke IBG via sin app på smarttelefonen og via de store skjermene.

Kontakt oss

IBG