DSC_5006

Hva er IBG?

IBG er et digitalt system for personer med behov for forenklet kommunikasjon og informasjonsflyt, deres støttepersoner og pårørende – alt i én løsning!

Via IBG appen og store interaktive skjermer har beboerne, ansatte og pårørende alltid tilgang til all informasjon som er relevant for den enkelte beboer.

Hvem er målgruppen?

IBG er laget for bofelleskap, botilbud og avdelinger for personer med kognitiv svikt, utviklingsvansker eller med spesielle behov for oppfølging. IBG er et effektivt og trygt informasjonsystem for beboere, personale og pårørende. Formålet med systemet er å sørge for aktiv deltagelse for beboerne, forenkle samhandling og effektivisere administrasjon.

Hvem kan bruke IBG?

 

Beboere

Beboeren får tydelig oversikt over vaktlister, matplaner, nyheter og møter. De kan enkelt melde seg på aktiviteter og arrangementer eller booke tid på f.eks vaskerommet eller frisør. De kan dele bilder fra utflukter, melde saker til beboermøtet eller fortelle pårørende om deres dag. De får bedre oversikt over dagen sin og kan selvstendig velge hva de vil være med på og hvordan de vil bruke tiden sin.

Fag - og støttepersoner

IBG forenkler informasjonsflyt og administrasjon, eliminerer dobbeltkommunikasjon og bidrar til effektive dager med mer rom til tilstedeværelse hos beboerne. Står du fast i trafikken? Gi raskt og enkelt beskjed for å unngå frustrasjon og irritasjon hos beboerne.

Pårørende

Pårørende kan enkelt og trygt holde kontakt med beboerne via en app og får dermed innblikk i beboerens hverdag.

Eksempler fra hverdagen

Hvorfor velge IBG?

IBG er det eneste informasjonssystemet egnet for personer med kognitive utfordringer eller andre med behov for forenklet informasjon.

IBG har et bredt spekter funksjonaliteter og moduler som bidrar til at mennesker med spesielle behov kan oppleve mestring og selvstendighet – struktur, trygghet, felleskap og mye mer.

Våre implementeringskonsulenter sørger for en grundig opplæring og tilrettelegging av systemet tilpasset deres behov.

Forskning i Danmark viser at bruk av IBG fører til:

  • Forbedret livskvalitet
  • Forbedring av arbeidsflyt og planlegging i boligen
  • Positiv effekt på det pedagogiske arbeidet
  • Økt forutsigbarhet og trygghet for brukerne i hverdagen
  • Økt selvhjulpenhet hos brukerne
Vil du vite mer om IBG?

Kontakt oss

IBG