Tilbake til varsling

Egenvarsling

 • Enkel kollegavarsling

  AssistX

 • Fallalarm for inne- og utebruk

  Cognita Enkel Fallalarm

 • SONECO Enkel Varsler SMS

  Enkel mobiltelefon med én tast for sending av SMS

  Soneco SMS

 • SONECO Enkel Varsler Tale

  Enkel mobiltelefon med kun én tast

  Soneco Tale