Tilbake til kognisjon

Struktur

Struktur handler om rekkefølge og hvordan handlinger er bygget opp og/eller satt sammen.