Rask Prat

Rask Prat i Grid 3 er et effektivt oppsett for de som kan lese og skrive, med muligheter for tekstkommunikasjon, meldingsbank, Facebook, Twitter, e-post, SMS, omgivelseskontroll og mye mer.

Hva er Rask Prat?

Rask Prat har tekstbasert kommunikasjon for brukere med lese- og skriveferdigheter. En tastaturbasert snakkeside er satt opp med QWERTY tastatur. Tastaturet er satt opp med prediksjonsfelt for å effektivisere kommunikasjonen.

Prediksjonsfeltene oppdaterer seg med ord når brukeren velger en bokstav. Prediksjonen fortsetter å oppdatere seg med neste ordforslag når et ord er valgt. Grid 3 lærer av brukerens tidligere ordvalg for å effektivisere setningsoppbygging. Hvis brukeren skriver ordet feil vil prediksjonsfeltene foreslå sannsynlige ord baser på de bokstavene som brukes. En nyttig funksjon for de som strever med nøyaktig betjening.

Snakkesiden har også en link til setningshistorikken (setningsprediksjon). Denne funksjonen lagrer alle setninger som skrives, slik at de raskt kan brukes om igjen. Når brukeren skriver et ord kommer det opp forslag på tidligere brukte setninger som inneholder det aktuelle ordet. Hvis brukeren vil skrive en setning som ikke skal lagres kan Privat modus aktiveres.

Meldinger

Rask Prat har også en meldingsside som inneholder en bank med ferdig setninger. Disse setningene er organisert i kategorier som Hjelp, Spørsmål og Småprat. Disse meldingene kan lese opp ved hjelp av et enkelt tastetrykk og kan tilpasses etter brukerens behov.

I siste utgave av Rask Prat kan du lese inn ferdige meldinger med egen stemme!

Alternativ kommunikasjon

Rask Prat gir ASK-brukere tilgang til flere former for alternativ kommunikasjon som e-post, sms, telefon og sosiale medier. Alle appene som følger med i Grid 3 er integrert i Rask Prat. Dette gir brukeren ferdige oppsett for tekstbehandling, omgivelseskontroll, mediasenter og mye mer.

Det er også mulig å administrere vanlig Windows via Rask Prat. Ved hjelp av PC-kontroll med ‘Zoom to click’ får brukeren en bedre nøyaktighet når museklikk skal administreres ved alternativ betjening.

Hvem er Rask Prat laget for?

Rask Prat egner seg for de som kan lese og skrive. Vanskeligheter med tale kan relateres til hjerneskade (traume), slag, kreft i hode/nakke, ALS, MS og muskeldystrofi. Noen kan også ha nytte av å bruke Rask Prat som et supplement til deres eget verbalspråk. Eksempler på dette kan være ved uklar tale eller en progredierende tilstand som påvirker verbalspråket.