Widgit til Grid 3

Symbolbank

Widgit er en enkel og tydelig symbolbank som skal være ryddig, og derfor enkel å lære seg og forstå. 

Mange av symbolene i Widgit er intuitive, og en direkte billedlig symbolrepresentasjon blir brukt der det er mulig. Allikevel må en del symboler læres. Ofte er dette symboler for abstrakte begrep, men det kan også gjelde tilnærmet like symboler hvor betydning (allikevel) er ulik.

Oppbyggingen i Widgit

Måten Widgit forsøker å forenkle dette på er ved å følge en mal i oppbygningen av symbolene og deres betydning. På denne måten skal det være mulig å lære metoden symbolene differensieres på. Et eksempel på dette er «jeg» og «min», «du» og «din». Nøkkelen til disse ordene er bruken av pil og ball. Pil blir brukt for å indikere pronomen, mens ball blir brukt for å indikere eiendomspronomen. Forhåpentligvis vil bruken av en slik «nøkkel» gjøre det enklere både å forstå ordene «jeg», «min», «du» og «din», men forhåpentligvis også være overførbart til forståelsen av begrep som «hans», «hennes», osv.

Dette er kun enkelte eksempler på hvordan Widgit har forsøkt løse den problemstilling som ofte er knyttet til symbolkommunikasjon. Widgit benytter seg av flere slike maler og nøkler i oppbygningen av ord og ordklasser.

Widgit følger med som standard i Grid 3.