Prisen for IBG er avhengig av tre elementer

  1. hvilke skjermer har dere behov for?
  2. hvor mange kurs trenger dere for å komme i gang og bruke systemet?
  3. hvor mange brukere/ beboere skal bruke systemet? Personell og pårørende har gratis tilgang til IBG.

På siden implementering og priser forteller vi hvilke steg vi går gjennom for å tilrettelegge IBG til deres behov.