Webinar: TimeFlex og Cognita Klokka

I dette webinaret vil vi gjennom løsningene TimeFlex og Cognita klokka. Både i forhold til innstillinger og bruk . Vi viser hvordan dette vil kunne strukturere hverdagen og gi økt forståelse av dagen.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro@cognita.no for å finne en annen dato