Webinar: Super Core i Grid3

Hva er Super Core?

Vokabularet gir rask tilgang til over 2500 av de mest brukte ordene, organisert på en måte som gir mening, for å hjelpe deg med å finne ordene du trenger.

Super Core finnes i 2 varianter, barn og ungdom/voksne med vokabular tilpasset deretter.

Ved å ha kjernevokabularet alltid tilgjengelig vil en raskt kunne få sagt det en vil. 
Kjernevokabular er ord vi bruker hele tiden i forskjellige situasjoner og utgjør ca 80% av ordene vi sier.

Hvordan får jeg tilgang på Super Core?

Har du allerede Grid, kan du enkelt laste det ned ved å legge til oppsett og søke opp Super Core.

Hva er agenda for webinaret?

Vi vil på dette webinaret gi dere en rask innføring i Super Core og si noe om hva det er, hvem det passer for og vise dere noen av de brilliante funksjonene som finnes i programmet.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro.solveig@cognita.no for å finne en annen dato