Webinar: Kat Kassen

KAT Kassen har et utvalg av materiale som kan være til hjelp i samtale med barn eller ungdom om tanker og følelser. Løsningen ble opprinnelig utviklet for barn og unge innenfor autismespekteret. Målet er å kunne få bedre forståelse av egne tanker og følelser, og bedre evnen til å kommunisere med andre. 

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro@cognita.no for å finne en annen dato