Webinar: Grid for iPad redigering

Innhold:

Grid for iPad har en rekke funksjoner som gir mulighet for kommunikasjon ved hjelp av både tekst og symboler. I tillegg er det flere apper og annet innhold som muliggjør kommunikasjon og interaksjon.

Kurset vil gi en innføring i grunnleggende redigering og hvordan man tilpasser og lager egne kommunikasjonsoppsett.

Målet med webinaret er å gi en enkel innføring slik at det føles komfortabelt å gjøre enkle justeringer av eksisterende Grid oppsett, og legge til hente ned nye Grid oppsett.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Du får mulighet til å stille anonyme spørsmål på slutten av webinaret

Påmelding