Webinar: Grid 3 Telefon og E-post

Innhold:

Vi vil i dette webinaret gå gjennom telefon og epost i Grid 3. Både i forhold til tilkobling og praktisk bruk.

Les mer om Grid 3 her

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Du får mulighet til å stille anonyme spørsmål på slutten av webinaret

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til finn@cognita.no for å finne en annen dato