Webinar: Grid 3 oppsett

Innhold:

Grid 3 er et digitalt verktøyprogram for personer med behov for ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) 
Vi kommer i dette webinaret til gå gjennom de vanligste og mest populære kommunikasjonsoppsettene i Grid3.

Les mer om Grid 3 her

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten, habiliteringstjenesten, fagsentre, pårørende, skole og barnehage.

Du får mulighet til å stille anonyme spørsmål på slutten av webinaret

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro.solveig@cognita.no for å finne en annen dato