Webinar: Grid 3 innstillinger

Ingen er like, og derfor kan Grid 3 enkelt tilpasses individuelt til hver bruker. Du kan redigere og justere ferdige oppsett eller bygge helt nye.

Hva går vi gjennom i kurset?

I dette webinaret går vi gjennom menyen innstillinger i Grid 3.

Vi tar for oss innsillinger i detalj der vi legger hovedvekt på de mest aktuelle innstillingene.
F.eks Valg av talesyntese, hastighet på tale, innstillinger i forhold til ordprediksjon osv.

Kurset er egnet for samtlige som ønsker å lære seg Grid 3, eller som kan det delvis. Både fagpersoner og pårørende.

Påmelding