WEBINAR: Afasi og kommunikasjonshjelpemidler

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

I webinaret snakker vi litt om hvorfor personer med en oppstått skade skal ha andre løsninger enn en med en medfødt skade. Vi viser deg også vårt egenutviklede kommunikasjonsoppsett i Grid 3.

Påmelding