Velferdsteknologi

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og selvstendighet.

Agenda

  • Litt om Cognita
  • Bruk av velferdsteknologiløsningen IBG
  • IBG Fellesskjerm
  • IBG App for den enkelte
  • Assist X – enkel kollega varsling
  • Cognita Fallalarm – varsling ved fall

Påmelding