Velferdsteknologi

Velferdsteknologi i våre øyne handler om mestringsteknologi. Det betyr å involvere brukeren og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring og selvstendighet.

Velferdsteknologi i våre øyne handler om mestringsteknologi. Det betyr å involvere brukeren og tilby moderne teknologi i et format de kan benytte seg av. På den måten kan de gjøre egne valg, oppleve egenmestring og selvstendighet.

Agenda

  • Generelt om velferdsteknologi
  • IBG – en innføring
    • IBG Fellesskjerm
    • IBG App for den enkelte
  • Assist X – enkel kollega varsling
  • Cognita Fallalarm – varsling ved fall
  • Limo – målstyring- og dialogverktøy

Ved endt webinar vil du sitte igjen med en god oversikt over hva velferdsteknologi dreier seg om og hvilke løsninger Cognita kan tilby.

Påmelding

Meld deg på via linken under. Passer ikke datoen? Send en mail til gro@cognita.no for å finne en annen dato